پروژه طراحی محوطه جناب آقای روح بخش – مازندران – 1036 متر مربع

کارفرما:جناب آقای روح بخش

موقعیت: ایران – مازندران – نوشهر

مساحت زمین: 1036.93 مترمربع

زیربنای ساخت: 1270 مترمربع

وضعیت: در حال اجرا

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی – آقای مهندس خمیران – خانم مهندس توانا – خانم مهندس جعفری- خانم مهندس عیسی زاده

همکاران سازه: خانم دکتر حافظی – آقای مهندس چگینی

همکاران طراحی مکانیکال: آقای مهندس حمیدی – آقای مهندس دانشجو

همکاران طراحی الکتریکال: آقای مهندس صلواتی – آقای مهندس بیباک

مدیریت اجرایی: آقای مهندس کی پور- آقای مهندس قزی

سرپرست کارگاه: آقای مهندس راهگل– آقای مهندس خوش چهره– آقای مهندس جلالی– خانم مهندس کاظم

مستند سازی و فیلم برداری: آقای صادق رضوانی

سال 1399