پروژه طراحی محوطه آقای جعفری – مازندران – 310 متر مربع

کارفرما:جناب آقای جعفری

موقعیت: ایران – مازندران – نمک ابرود

مساحت زمین: 310 مترمربع

زیربنای ساخت: 236 مترمربع

وضعیت: اتمام طراحی

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی – آقای مهندس خمیران – خانم مهندس توانا – خانم مهندس جعفری- آقای مهندس آهنگری

همکاران سازه: ————

همکاران طراحی مکانیکال: ————

همکاران طراحی الکتریکال: ————

مدیریت اجرایی: ————

سرپرست کارگاه: ————

مستند سازی و فیلم برداری: ————

سال 1399