پروژه اداری مرکز ناباروری رویان – میدان ملت -43 متر مربع

کارفرما: مرکز ناباروری رویان

موقعیت: ایران – تهران – میدان ملت

زیربنای ساخت: 43 مترمربع

وضعیت: اتمام طراحی

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: آقای مهندس حبیب پور – خانم مهندس قزی –آقای مهندس ارجمند – اقای مهندس آهنگری – خانم مهندس نجفی

همکاران سازه: ————

همکاران طراحی مکانیکال: ————

همکاران طراحی الکتریکال: ————

مدیریت اجرایی: ————

سرپرست کارگاه: ————

مستند سازی و فیلم برداری: ————

سال 1402