شروع بتن ریزی طبقه سوم پروژه ویلایی آیینه ورزان

شروع بتن ریزی طبقه سوم ساختمان شماره سه پروژه ویلایی آیینه ورزان ویلای شماره 51

کارفرما: جناب آقای میثم اباذری

موقعیت: ایران – دماوند – آینه ورزان

مساحت زمین: 697 مترمربع

زیربنای ساخت: 780 مترمربع

وضعیت: در حال اجرا