اتمام کف سازی طبقه سوم ساختمان ویلایی آیینه ورزان

اتمام کف سازی طبقه سوم ساختمان شماره دو پروژه ویلایی آیینه ورزان ویلای شماره 51

کارفرما: جناب آقای میثم اباذری

موقعیت: ایران – دماوند – آینه ورزان

مساحت زمین: 697 مترمربع

زیربنای ساخت: 780 مترمربع

وضعیت: در حال اجرا