پروژه محوطه سرکار خانم رضاییان – خیابان پاسداران – 270 متر مربع

کارفرما: سرکارخانم رضاییان

موقعیت: ایران – تهران – خیابان پاسداران

زیربنای ساخت: 270 مترمربع

وضعیت: اتمام طراحی

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی – خانم مهندس عیسی زاده– آقای مهندس آهنگری

همکاران سازه: ————

همکاران طراحی مکانیکال: ————

همکاران طراحی الکتریکال: ————

مدیریت اجرایی: ————

سرپرست کارگاه: ————

مستند سازی و فیلم برداری: ————

سال 1401