پروژه محوطه سازی جناب آقای یوسفی- مهرآباد -528 متر مربع

ویلای شماره 71

کارفرما:جناب آقای یوسفی  – جناب آقای رسول زاده

موقعیت: ایران – دماوند – مهرآباد

مساحت زمین: 528 مترمربع

زیربنای ساخت: 370 مترمربع

وضعیت: اتمام طراحی

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: آقای مهندس حبیب پور – خانم مهندس قزی – آقای مهندس ارجمند – اقای مهندس آهنگری – خانم مهندس نجفی

همکاران سازه: خانم دکتر حافظی – آقای مهندس چگینی

همکاران طراحی مکانیکال: آقای مهندس حمیدی – آقای مهندس دانشجو

همکاران طراحی الکتریکال: آقای مهندس صلواتی – آقای مهندس بیباک

مدیریت اجرایی: آقای مهندس کی پور- آقای مهندس قزی

سرپرست کارگاه: آقای مهندس راهگل– آقای مهندس خوش چهره– آقای مهندس جلالی– خانم مهندس کاظم

مستند سازی و فیلم برداری: آقای صادق رضوانی

سال 1401