پروژه طراحی محوطه جناب آقای رسول زاده – تهران دشت -458 متر مربع

پروژه طراحی محوطه جناب آقای رسول زاده

کارفرما:جناب آقای رسول زاده

موقعیت: ایران – کرج – تهران دشت

مساحت زمین: 458 مترمربع

زیربنای ساخت: 310 مترمربع

وضعیت: اتمام طراحی

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی –آقای مهندس ارجمند – اقای مهندس آهنگری – خانم مهندس نجفی

همکاران سازه: ———-

همکاران طراحی مکانیکال: ———-

همکاران طراحی الکتریکال: ———-

مدیریت اجرایی: ———-

سرپرست کارگاه: ———-

مستند سازی و فیلم برداری: ———-

سال 1402