پروژه طراحی محوطه جناب آقای جعفری – نمک آبرود -598 متر مربع

پروژه طراحی محوطه جناب آقای جعفری

موقعیت: ایران – مازندران – نمک آبرود

مساحت زمین: 598 مترمربع

زیربنای ساخت: 408 مترمربع

وضعیت: اتمام طراحی

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: آقای مهندس حبیب پور – خانم مهندس قزی –آقای مهندس ارجمند – اقای مهندس آهنگری – خانم مهندس نجفی

همکاران سازه: ———-

همکاران طراحی مکانیکال: ———-

همکاران طراحی الکتریکال: ———-

مدیریت اجرایی: ———-

سرپرست کارگاه: ———-

مستند سازی و فیلم برداری: ———-

سال 1402