پروژه طراحی محوطه جناب آقای عرب زاده – مازندران – 60 متر مربع

کارفرما:جناب آقای عرب زاده

موقعیت: ایران – مازندران

مساحت زمین: ————

زیربنای ساخت: 60 مترمربع

وضعیت: اتمام طراحی

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی – خانم مهندس توانا – خانم مهندس جعفری – آقای مهندس خمیران

همکاران سازه: ————

همکاران طراحی مکانیکال: ————

همکاران طراحی الکتریکال: ————

مدیریت اجرایی: ————

سرپرست کارگاه: ————

مستند سازی و فیلم برداری: ————

سال 1399