پروژه طراحی محوطه آقای اجزاچی – مازندران – 850 متر مربع

کارفرما: جناب آقای اجزاچی

موقعیت: ایران – مازندران – متل قو

مساحت زمین: 820 مترمربع

زیربنای ساخت: 850 مترمربع

وضعیت: اتمام پروژه

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی – آقای مهندس خمیران – خانم مهندس توانا – خانم مهندس جعفری – آقای مهندس آهنگری

همکاران سازه: ————

همکاران طراحی مکانیکال: آقای مهندس حمیدی – آقای مهندس دانشجو

همکاران طراحی الکتریکال: آقای مهندس صلواتی – آقای مهندس بیباک

مدیریت اجرایی: آقای مهندس کی پور- آقای مهندس قزی

سرپرست کارگاه: آقای مهندس راهگل– آقای مهندس خوش چهره– آقای مهندس جلالی– خانم مهندس کاظم

مستند سازی و فیلم برداری: ————

سال 1399