پروژه طراحی محوطه آقای اباذری – دماوند – 780 متر مربع

کارفرما:جناب آقای میثم اباذری

موقعیت: ایران – دماوند – آینه ورزان

مساحت زمین: 697 مترمربع

زیربنای ساخت: 780 مترمربع

وضعیت: در حال اجرا

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی – آقای مهندس خمیران – خانم مهندس توانا – خانم مهندس جعفری- آقای مهندس آهنگری

همکاران سازه: خانم دکتر حافظی – آقای مهندس چگینی

همکاران طراحی مکانیکال: آقای مهندس حمیدی – آقای مهندس دانشجو

همکاران طراحی الکتریکال: آقای مهندس صلواتی – آقای مهندس بیباک

مدیریت اجرایی: آقای مهندس کی پور- آقای مهندس قزی

سرپرست کارگاه: آقای مهندس راهگل– آقای مهندس خوش چهره– آقای مهندس جلالی– خانم مهندس کاظم

مستند سازی و فیلم برداری: آقای صادق رضوانی

سال 1399