پروژه طراحی اداری شرکت فلاویا – تهران – 160 متر مربع

شرکت فلاویا   

کارفرما: جناب آقای جهانی

موقعیت: ایران – تهران – شوش

زیربنای ساخت: 140 مترمربع

وضعیت: اتمام طراحی

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی –آقای مهندس خمیران – خانم مهندس توانا – خانم مهندس جعفری – آقای مهندس آهنگری

همکاران سازه: ————

همکاران طراحی مکانیکال: ————

همکاران طراحی الکتریکال: ————

مدیریت اجرایی: ————

سرپرست کارگاه: ————

مستند سازی و فیلم برداری: ————

سال 1400