پروژه داخلی جناب آقای سهرابی – قنات کوثر – 214 متر مربع

پروژه داخلی جناب آقای سهرابی

کارفرما: جناب اقای سهرابی

موقعیت: ایران – تهران – قنات کوثر

زیربنای ساخت: 214 مترمربع

وضعیت: اتمام طراحی

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی – خانم مهندس عیسی زاده– آقای مهندس آهنگری

همکاران سازه: ————

همکاران طراحی مکانیکال: ————

همکاران طراحی الکتریکال: ————

مدیریت اجرایی: ————

سرپرست کارگاه: ————

مستند سازی و فیلم برداری: ————

سال 1401