پروژه داخلی جناب آقای رادمنش – نیاوران – 105 متر مربع

کارفرما: جناب آقای رادمنش

موقعیت: ایران – تهران – نیاوران   

زیربنای ساخت: 105 مترمربع

وضعیت: اتمام طراحی  

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی –آقای مهندس خمیران – خانم مهندس توانا – خانم مهندس جعفری

همکاران سازه: ————

همکاران طراحی مکانیکال: ————

همکاران طراحی الکتریکال: ————

مدیریت اجرایی: ————

سرپرست کارگاه: ————

مستند سازی و فیلم برداری: ————

سال 1399