پروژه داخلی جناب آقای حمزه – هروی – 89 متر مربع

پروژه داخلی جناب آقای حمزه

کارفرما: جناب اقای حمزه

موقعیت: ایران – تهران – میدان هروی

زیربنای ساخت: 89  مترمربع

وضعیت: اتمام طراحی

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی – خانم مهندس عیسی زاده– آقای مهندس آهنگری

همکاران سازه: ————

همکاران طراحی مکانیکال: ————

همکاران طراحی الکتریکال: ————

مدیریت اجرایی: ————

سرپرست کارگاه: ————

مستند سازی و فیلم برداری: ————

سال 1401