پروژه تجاری کافه نایت – ولنجک -95 متر مربع

کارفرما: جناب آقای محمدی

موقعیت: ایران – تهران – ولنجک    

زیربنای ساخت: 95 مترمربع

وضعیت: اتمام طراحی 

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی –آقای مهندس خمیران – خانم مهندس توانا – خانم مهندس جعفری – آقای مهندس آهنگری

همکاران سازه: ————

همکاران طراحی مکانیکال: ————

همکاران طراحی الکتریکال: ————

مدیریت اجرایی: ————

سرپرست کارگاه: ————

مستند سازی و فیلم برداری: ————

سال 1400