نصب کار های چوبی پروژه مسکونی شماره 339

نصب کار های چوبی پروژه مسکونی شماره 339
کارفرما: جناب اقای ممیز
موقعیت: ایران – تهران – نارمک
زیربنای ساخت: 46 مترمربع
وضعیت: در حال اجرا