اجرای روف گاردن پروژه ویلایی سوگل

اجرای روف گاردن پروژه ویلایی سوگل ویلای شماره 45

کارفرما:جناب آقای روح بخش

موقعیت: ایران – مازندران – نوشهر

مساحت زمین: 1036.93 مترمربع

زیربنای ساخت: 1270 مترمربع

وضعیت: در حال اجرا